เราจะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง
เพื่อก้าวขึ้นสู่ผู้นำแห่งสมาร์ทโฟน

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

วีโว่ ของเรานั้นได้พัฒนาสินค้าขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากฟังก์ชั่นที่มาพร้อมด้วยระบบเสียงที่ทรงคุณภาพแล้ว วีโว่เรายังมีการออกแบบดีไชด์รูปลักษณ์ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการใช้งานของคนรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ที่สนใจในความทันสมัยของโทรศัพท์สมาร์โฟนอีกด้วย นอกจากนั้นวีโว่ยังมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะทำให้สินค้าของเรามีความทันสมัยทั้งด้านรูปลักษณ์และการใช้งาน สืบเนื่องมาจากวีโว่เราใช้ระยะเวลาในการสร้างแบรนด์ และความน่าเชื่อถือ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ ในเรื่องของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างวีโว่และผู้บริโภคอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ วีโว่ของเรายังเปิดช่องทางให้กับคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กับเรา ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวีโว่ที่มีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง สุดท้ายความจริงที่เรายังยึดมั่นเอาไว้คือ การทำสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความถูกต้องตลอดไป

ระบบวิจัยและพัฒนาขั้นสูง

วีโว่เรามีอิสระในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ตลอดจนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นเหมือนกับกุญแจที่ไขประตูเข้าไปสู่การแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งมีมากด้วยการลงทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้สุดยอดของข้อมูลในการเข้ามาพัฒนาและวิจัยสินค้าและบริการของเราต่อไป

การควบคุมระบบการทำงาน

เรายังมีความเชื่อว่า สินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการรับประกันสินค้าหลังการขาย เพื่อยกระดับความประทับใจให้แก่ลูกค้า และเราได้ยกการพัฒนาและบริการอย่างมีมาตรฐานระดับโลกในเรื่องของการประกันอย่างมีระดับ ทั้งนี้ทางโรงงานของเราเองยังได้การรับรองคุณภาพ ISO 9001 อีกด้วย ซึ่งนับตั้งแต่การเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยระบบการรับประกันสินค้าอย่างมีคุณภาพ และการติดต่อช่วยเหลือกันระหว่างวีโว่และผู้บริโภค ทั้งหมดนี้เราทำขึ้นมาเพื่อตอกย้ำให้ผู้บริโภครับรู้ในเรื่องของสุดยอดสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแท่จริง

ระบบโรงงานที่ทันสมัย

วีโว่เรามีระบบการอบรบ SMT ซึ่งเป็นการรวบรวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดสมัยใหม่เพื่อเข้ามาอบรมในเรื่องของสินค้า โดยในแต่ละเดือนเรามีการผลิตภัฒณ์เป็นล้านๆ ยูนิตใน 30 สายการผลิต ทั้งนี้เรามีความพร้อมสบบูรณ์แบบในการผลิต และการทดสอบขั้นสูง อีกทั้งยังมีการควบคุมการผลิตโดยร่วมกันจัดการดำเนินการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบและการคิดค้นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง