ล่ามภาษาจีน

รายละเอียดงาน

   1. แปลเอกสารจีน - ไทย และไทย - จีน
   2. ติดต่อสื่อสารกับชาวจีน
   3.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาจากเอกภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีผล HSK ระดับ 5 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในการรักเรียนรู้ กระตือรือร้น
 • มีทักษะทางด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สัญชาติไทย
 • สามารถประจำอยู่จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดโคราชและทำงานต่างจังหวัดได้
 • ถ้าเคยไปอยู่ประเทศจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ