พนักงานบัญชี

ลักษณะงาน

 • ทำบัญชีเจ้าหน้าที่,รับวางบิล,
 • เตรียมเอกสารวางบิลเพื่อทำใบสำคัญจ่าย,
 • บันทึกบัญชีโดยการตั้งหนี้ -ตัดจ่าย ,
 • ทำเช็คจ่าย,สรุปยอดจ่ายปะจำเดือนส่งกรรมการ,
 • Pitch media for media coverage
 • ทำเงินสดย่อย,สรุปยอดเงินสดย่อยประจำเดือนบันทึกบัญชีลงในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี,ออกให้หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ,30ทำการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตนำส่งกรรมสรรพากร
 • ทำรายงานสรุปยอดจ่ายประจำปีส่งกรรมการ(สามารถใช้โปรเเกรม Word ,Excel,Power Point ได้เป็นอย่างดีและโปรเเกรมทางบัญชี เช่น Express

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/ หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ละเอียด รอบคอบ
 • มีความขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความสามัคคี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย