หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ลักษณะงาน

  • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
  • ปิดงบการเงิน

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี
  • อายุ 30 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถปิดงบการเงิน ปิดงบดุล ภาษี
  • สามารถเซ็นรับรองเอกสารได้