สาระน่ารู้เกี่ยวกับสมาร์ทโฟน

ปัจจุบันสมาร์ทโฟนเป็นมื่อถือรุ่นใหม่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการใช้งานที่ค่อนข้างยากในระดับแรก ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จึงได้อาศัยความรู้พื้นฐานที่มีจากโทรศัพท์มือถือแบบเดิมมาใช้ เราอาจหงุดหงิดได้ในระเริ่มแรกของหารใช้ "สมาร์ทโฟน" ถ้าหากมีการใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนมากกว่าการโทร โทรศัพท์เกิดค้าง ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัญหากวนใจท่านในการใช้สมาร์ทโฟนตลอดเวลา บทความด้านล่างนี้เราจะทำให้ท่านได้มารู้จักกับสมาร์ทโฟนในมือของท่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง