VivoX5Max สามารถอัพเกรดรวมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของเครื่องได้แล้วที่ศูนย์บริการ

VivoX5 Max สามารถอัพเกรดรวมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของเครื่องได้แล้วที่ศูนย์บริการ

เนื่องด้วยสมาร์ทโฟนวีโว่รุ่นX5Maxเนื่องด้วยสมาร์ทโฟนวีโว่รุ่นX5Maxได้มีการอัพเกรดซอฟต์แวร์ใหม่คือโหมด MTP หรือโหมดการรวมระบบพื้นที่ความจำเครื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทางศูนย์จึงมีเงื่อนไขในการอัพเกรดดังต่อไปนี้

  • 1. ในกรณีที่เมนบอร์ดของลูกค้าอยู่ในสภาพดีไม่มีความชื้นหรือไม่ผ่านการตกกระแทกมา หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
  • 2. ในกรณีที่ลูกค้าหมดประกันจากการโดนความชื้นหรือผ่านการตกกระแทกและได้ทำการเปลี่ยนเป็นอะไหล่ดีเรียบร้อยแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย
  • 3. ในกรณีที่เมนบอร์ดของลูกค้าไม่ได้อยู่ในขอบเขตประกัน มีความชื้นหรือผ่านการตกกระแทกมา หากเกิดข้อผิดพลาด ในการอัพเกรดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
  • 4. ในกรณีที่สมาร์ทโฟนของลูกค้าเคยผ่านการ ROOT มาแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ดหรือระบบภายใน ทางศูนย์บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

หมายเหตุ
เวลาในการให้บริการของแต่ละศูนย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จึงควรโทรสอบถามก่อนเดินทางเข้ารับบริการทุกครั้ง และทำการสำรองข้อมูลมาก่อนการนำเครื่องเข้ามาอัพเกรด

ทั้งนี้สามารถนำเครื่องเข้ามาอัพเกรดได้ที่ศูนย์บริการ ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

#เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล#
1) สาขา พระราม 3 - รัชดาภิเษก
729/86 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120โทร. 0 2294 3111; 0 2294 3112เวลาทำการ : เปิดทำการจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.
2) สาขา MBK Center 
ชั้น 5 มาบุญครอง เซ็นเตอร์ 444 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0 2001 1046เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.
3) สาขา Siam Paragon 
99/1 ชั้น 2 โซน Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0 2610 8000 เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.
4) สาขา Central Plaza Rama II
991/1 Vivo Brandshopชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. 0 2872 4362 เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.
5) สาขา Central Plaza Bangna
1090 Vivo Brandshopชั้น 5 (ติดกับศูนย์ AIS) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด กทม. 10260 โทร. 0 2745 6779 เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.
6) สาขา Central Westgate Bangyai
199, 199/1 และ 199/2 Vivo Brandshopชั้น 2 (ใกล้กับร้าน Power Buy)ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต บางใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11130โทร. 0 2106 3701เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.
7) สาขา ZEER Rangsit
Vivo Brandshop @ Mobile Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต(ห้อง GN045) 99 หมู่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130โทร. 0 2992 5909 เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.

#ภาคกลาง#
8) นครปฐม
606 ถนนราชมรรคาตำบลสนามจันทร์อำเภอนครปฐมจังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034 272 438เวลาทำการ :จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.
9) กาญจนบุรี
บริษัทกนกกาญจน์ Department Store จำกัด (ตรงข้ามร้านแว่นท็อปเจริญ) 15 ซอย 3 ถนนอู่ทองตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรี 71000
โทร. 034 910 217เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.
10) นครสวรรค์
45/98 หมู่ 5 ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์ 60000
โทร. 056 000 693เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 – 17.30 น.
11) อยุธยา
333/30 หมู่ 1 ต.หัวรออ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035 953 131 เวลาทำการ :เปิดทำการทุกวัน 09.00 – 18.00 น.

#ภาคเหนือ#
10) เชียงใหม่ (หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์)
420/8-10 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50100
โทร. 053 282 009เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 09.00 – 17.30 น.
11) เชียงราย (ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย)
673/21 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 57000
โทร. 053 715 158เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.
12) พิษณุโลก
195/5 ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก 65000
โทร.09 1027 8585 เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 – 17.30 น.

#ภาคใต้#
13) ภูเก็ต
128/65 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต 83000
โทร. 076-526-217 เวลาทำการ: อังคาร-อาทิตย์ 09.00-20.00 น.
14) หาดใหญ่ (ตรงข้าม ร.ร.สุวรรณวงศ์ ข้างร้าน Hi-Dress)
8 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074 800 379เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.
15) นครศรีธรรมราช (เยื้องตรงข้ามห้างสรรพสินค้า ROBINSON)
101/70 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 074-800-379 เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00 – 17.30 น.

#ภาคตะวันออก#

16) ชลบุรี
62/24 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี 20000
โทร. 038 285 319 เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 , เสาร์ 09.00 - 12.00 น.

#ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#

17) นครราชสีมา
บริษัท LP Bro Co. จำกัด 264 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000 
โทร. 044 252 399เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.
18) ขอนแก่น
33/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลริมบึง อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
โทร. 043 221 300เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น.
19) อุบลราชธานี (BigCอุบลฯ)
48/6-7 ซ.ธรรมวิถี ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-311-136 ต่อ 13, โทร. 097-098-3753, เวลาทำการ: อังคาร-อาทิตย์ 09.00 – 18.00 น

 


ติดตามรายละเอียดข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.vivo.co.th หรือรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Vivoได้ตามช่องทางนี้
เว็บไซต์ : http://www.vivo.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/vivosmartphonethailand
Line : vivo Smartphone
Instargram : https://instagram.com/vivo_smartphone