สมาร์ทโฟนวีโว่รุ่น Xshot ได้มีการอัพเกรดซอฟต์แวร์ใหม่คือโหมด MTP หรือโหมดการรวมระบบพื้นที่ความจำเครื่อง

สมาร์ทโฟนวีโว่รุ่น Xshot ได้มีการอัพเกรดซอฟต์แวร์ใหม่คือโหมด MTP หรือโหมดการรวมระบบพื้นที่ความจำเครื่อง

เนื่องด้วยสมาร์ทโฟนวีโว่รุ่น Xshot ได้มีการอัพเกรดซอฟต์แวร์ใหม่คือโหมด MTP หรือโหมดการรวมระบบพื้นที่ความจำเครื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทางศูนย์จึงมีเงื่อนไขในการอัพเกรดดังต่อไปนี้


หมายเหตุ
เวลาในการให้บริการของแต่ละศูนย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จึงควรโทรสอบถามก่อนเดินทางเข้ารับบริการทุกครั้ง และทำการสำรองข้อมูลมาก่อนการนำเครื่องเข้ามาอัพเกรด

1.   ในกรณีที่เมนบอร์ดของลูกค้าอยู่ในสภาพดีไม่มีความชื้นหรือไม่ผ่านการตกกระแทกมา หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
2.   ในกรณีที่ลูกค้าหมดประกันจากการโดนความชื้นหรือผ่านการตกกระแทกและได้ทำการเปลี่ยนเป็นอะไหล่ดีเรียบร้อยแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย
3.   ในกรณีที่เมนบอร์ดของลูกค้าไม่ได้อยู่ในขอบเขตประกัน มีความชื้นหรือผ่านการตกกระแทกมา หากเกิดข้อผิดพลาด ในการอัพเกรดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ด ทางศูนย์บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
4.   ในกรณีที่สมาร์ทโฟนของลูกค้าเคยผ่านการ ROOT มาแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัพเกรด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมนบอร์ดหรือระบบภายใน ทางศูนย์บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

ทั้งนี้สามารถนำเครื่องเข้ามาอัพเกรดได้ที่ศูนย์บริการ ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

#เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล#

1) สาขา MBK Center
ชั้น 5 มาบุญครอง เซ็นเตอร์ (ตรงข้ามศูนย์ฯ Samsung) 444 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0 2001 1046
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.

2) สาขา Siam Paragon
99/1 ชั้น 2 โซน Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0 2129 4855
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.

3) สาขา Central Plaza Rama II
991/1 vivo Brandshop ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร. 0 2872 4362
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.

4) สาขา Imperial World Samrong
ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ
โทร. 02-019-6417
เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 11.00-20.00 น.

5) สาขา Central Westgate Bangyai
199, 199/1 และ 199/2 vivo Brandshop ชั้น 2 (ใกล้กับร้าน Power Buy)ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต บางใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11130
โทร. 0 2106 3701
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.

6) สาขา ZEER Rangsit
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ห้องเลขที่ ITS 006 ชั้น 3F ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 02-150-9299
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.

#ภาคกลาง#

8) นครปฐม
606 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034 272 438
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.

9) กาญจนบุรี
บริษัท กนกกาญจน์ Department Store จำกัด (ตรงข้ามร้านแว่นท็อปเจริญ) 15 ซอย 3 ถนนอู่ทอง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 71000
โทร. 034 910 217
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

10) นครสวรรค์
1351/6 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 056 000 693
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.

11) อยุธยา
333/30 หมู่ 1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035 953 131
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 09.00 – 18.00 น.

#ภาคเหนือ#

12) เชียงใหม่ (หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์)
420/8-10 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50100
โทร. 053 282 009
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 09.00 – 17.30 น.

13) เชียงราย (ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย)
673/21 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 57000
โทร. 053 715 158
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 14.00 น.

14) พิษณุโลก
195/5 ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก 65000
โทร. 09 1027 8585
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.

#ภาคใต้#

14) ภูเก็ต
128/65 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต 83000
โทร. 076-526-217
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.00 น.

15) หาดใหญ่
8 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-800-379
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.

16) นครศรีธรรมราช (เยื้องตรงข้ามห้างสรรพสินค้า ROBINSON)
101/70 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075 355 449; 075 355 450
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00 – 17.30 น.

17) สุราษฎร์ธานี (อยู่ข้างๆที่ว่าการอำเภอเมือง)
182/16 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎธานี 84000
โทร. 077-380-466
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.

#ภาคตะวันออก#

17) ชลบุรี
62/24 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี 20000
โทร. 038 285 319
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น. เสาร์ 09.00 - 12.00 น.

#ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#

18) โคราช
บริษัท LP Bro Co. จำกัด 264 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
โทร. 044 252 399
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.

19) ขอนแก่น
33/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลริมบึง อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
โทร. 043 221 300
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น.

20) บุรีรัมย์ (ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ติดกับนิติพลคลีนิค)
274 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์ เขตนางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000
โทร. 044 110 641
เวลาทำการ: เปิดทำการทุกวัน 09.00 – 20.00 น.

21) อุบลราชธานี (BigC อุบลฯ)
48/6-7 ซ.ธรรมวิถี ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-311-136 ต่อ 13, โทร.097-098-3753
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 18.00 น.