ลุ้นใช้งานก่อนใคร และที่สำคัญฟรี!! ไปกับ V3 และ V3Max จำนวน 10 เครื่อง!! เพียงร่วมสนุกกับเกมส์ vivo FINGER-RUN

ลุ้นใช้งานก่อนใคร และที่สำคัญฟรี!! ไปกับ V3 และ V3Max จำนวน 10 เครื่อง!! เพียงร่วมสนุกกับเกมส์ vivo FINGER-RUN

ลุ้นใช้งานก่อนใคร และที่สำคัญฟรี!! ไปกับ V3 และ V3Max จำนวน 10 เครื่อง!! เพียงร่วมสนุกกับเกมส์ vivo FINGER-RUN ผ่านทาง http://fingerrun.vivoglobal.com หรือจะ Scan QR Code นี้ได้เลย

วีโว่ PRE ORDER! พร้อมเป็นเจ้าของ V3Max ก่อนใคร

ผู้โชคดี 10 ท่านจะได้รับการสุ่มคัดเลือกจากผู้ที่ทำคะแนนได้เกิน 400 เมตรทั้งหมด

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

กิจกรรม VIVO – FINGER RUN จัดทำโดย บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เล่นจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขสากล

 1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใน facebook.com หรือสมัครผ่านอีเมล
  • ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องล็อกอินผ่าน Facebook.com หรือล็อกอินผ่านอีเมล เพื่อรับการจัดอันดับ
  • สามารถเล่นเกมได้ไม่จำกัดครั้ง แต่จะนับเพียงคะแนนสูงสุดเท่านั้น โดยเกมจะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่ 6 -20 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทย
  • บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้เล่นที่มีคะแนนสูงมากกว่า 400 เมตรมาสุ่มจับของรางวัล 10 รางวัลหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
  • รางวัล – ผู้เล่นที่มีคะแนนมากกว่า 700 เมตร มีสิทธิ์ถูกสุ่มรับของรางวัลเป็น Vivo V3Max จำนวน 3 รางวัล และผู้เล่นที่มีคะแนนระหว่าง 400 – 700 เมตร มีสิทธิ์ถูกสุ่มรับของรางวัลเป็น Vivo V3 จำนวน 7 รางวัล
  • บริษัทฯ จะประกาศผลผู้โชคดีจำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ผ่านทาง Facebook fanpage : facebook.com/vivosmartphonethailand และที่ www.vivo.co.th
  • ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์โดยการส่ง ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เข้ามายังข้อความของ Facebook fanpage ของ Vivo Thailand หรือที่อีเมล info.vivothai@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 เท่านั้น
  • บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดี พร้อมทั้งจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี
  • การเข้าร่วมเกมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลสำหรับพลเมืองไทย โดยยึดตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  • พนักงาน – เจ้าหน้าที่ของบริษัท วีโว่ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องในการจัดเกมการแข่งขันนี้ รวมไปถึงเครือญาติของบุคคลที่กล่าวมา ไม่มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลในการเล่นเกมได้
  • การเล่นและแข่งขันกิจกรรมเกมนี้ต้องเป็นไปโดยบริสุทธิ์ บริษัทฯจะมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดหากมีผู้แข่งขันทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ลบรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายส่อแววทุจริตทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเหตุการณ์บกพร่องหรือผิดพลาดอันใดระหว่างการเล่นเกมนี้ เช่น ข้อมูลหาย ข้อมูลผิดพลาด ฯลฯ
  • การเล่น และการแข่งขันจำเป็นต้องเล่นโดยบุคคลจริงเท่านั้น และไม่มีการใช้โปรแกรมเสริมเพิ่มเติม
  • ผู้ได้รับของรางวัลจากการแข่งขันต้องยินยอมในการใช้ชื่อจริงและรูปจริงในการประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการแข่งขัน รวมไปถึงโพสต์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายหลังกิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook.com อีกด้วย
  • หากผู้ที่ได้รับของรางวัลจากการแข่งขันไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทฯ จะประกาศและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการสุ่มตามเกณฑ์ในระดับคะแนนจากการแข่งขันลำดับต่อไป
  • การยืนยันการให้รางวัลจะทำการแจ้งไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน
  • รางวัลทุกรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการพิจารณาการให้รางวัล บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าหากมีเหตุจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ มีการตัดสิทธิ์ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขหรือละเมิดกฎของเกมการแข่งขัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาด
  • เกมการแข่งขันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการสนับสนุนหรือควบคุมโดย Facebook.com
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้ร่วมการแข่งขันหาก :
 2. พบว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเกมการแข่งขัน
 3. ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาด
 4. บัญชีผู้ใช้ Facebook.com ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นบัญชีปลอม (โดยตรวจสอบจาก Facebook’s Term of Use https://www.facebook.com/legal/terms Judging Criteria)

ระยะเวลา

ระยะเวลาการจัดสุ่มการจับของรางวัลตามเกณฑ์จะสิ้นสุดเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดเกมการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละท่านมีสิทธิ์เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และหากมีข้อผิดพลาดในการจัดส่งของรางวัล ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวผู้โชคดี เช่นให้ข้อมูลในการจัดส่งผิด เป็นต้น

รางวัล

ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของอื่นได้

การส่งของรางวัล

 • บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งหมด โดยข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ผู้ที่ได้รับของรางวัลจากการแข่งขันจำเป็นต้องส่งมาทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ หรือข้อความทาง Facebook fanpage ของวีโว่ ประเทศไทย
 • รางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันแจ้งมา
 • หากที่อยู่ที่ให้มามีข้อผิดพลาดในการส่งของรางวัล อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้โชคดี
 • ระยะเวลาในการจัดส่งจะแตกต่างกันไปตามที่อยู่ของผู้ได้รับรางวัล
 • บริษัทฯ จะติดต่อผู้ที่ได้รับของรางวัลเมื่อมีการจัดส่งของรางวัล

นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมการแข่งขันจะเป็นไปเพื่อการเก็บข้อมูลในการจัดส่งของรางวัลหากผู้ร่วมแข่งขันได้รับรางวัลจากการจัดสุ่มของรางวัล ข้อมูลส่วนตัวจะไม่มีการถูกเผยแพร่ ถูกขาย หรือถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ข้อมูลผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะถูกปิดเป็นความลับโดยบริษัทฯ และบริษัทฯผู้ร่วมเกี่ยวข้องในการจัดทำเกมแข่งขันนี้