#เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล#

1) สาขา MBK Center
ชั้น 5 มาบุญครอง เซ็นเตอร์ (ตรงข้ามศูนย์ฯ Samsung) 444 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0 2001 1046
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.

2) สาขา Central Plaza Rama II
991/1 vivo Brandshop ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร. 0 2872 4362
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.

3) สาขา Imperial World Samrong
ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 02-019-6417
เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 11.00-20.00 น.

4) สาขา Central Westgate Bangyai
199, 199/1 และ 199/2 vivo Brandshop ชั้น 2 (ใกล้กับร้าน Power Buy)ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต บางใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2106 3701
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.

5) สาขา ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ห้องเลขที่ ITS 006 ชั้น 3F ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 02-150-9299
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 11.00 – 20.00 น.

*หมายเหตุ*

- เวลาในการให้บริการของแต่ละศูนย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จึงควรโทรสอบถามก่อนเดินทางเข้ารับบริการ

# เงื่อนไขการรับประกัน #

 • ตัวเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่อยู่ในกล่อง จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 • ระยะเวลารับประกันตัวเครื่องโทรศัพท์ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
 • ระยะเวลารับประกันอุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่รับประกัน 6 เดือน, อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่อยู่ในกล่องรับประกัน 6 เดือนโดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
 • กรณีลูกค้าไม่มีหลักฐานการซื้อทางศูนย์ฯ จะยึดระยะการรับประกันจากวันที่ผลิตเป็นหลัก
 • อุปกรณ์เสริมที่ซื้อแยกออกมาจากตัวกล่อง เช่นหูฟัง สายUSB เป็นต้น รับประกัน 3 เดือน

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 • ความเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่นอกเหนือไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือ
 • ความเสียหายเนื่องจากการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆโดยไม่ได้รับความความเห็นชอบโดยบริษัทฯ
 • ความเสียหายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุการใช้งานผิดประเภทการดัดแปลงซ่อมแซมการแก้ไขการติดตั้งและทดลองใช้อย่างไม่ถูกวิธี
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำอาหารหรือของเหลวหกใส หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
 • ความเสียหายอันเนื่องมากจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว
 • การสึกหรอ รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 • การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 • หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไขลบขีดฆ่า หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

การให้บริการเครื่องในระยะรับประกัน

ศูนย์บริการจะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากความบกพร่องจากการผลิต หรือทำการติดตั้ง/อัพเกรด ซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้าใหม่ ในกรณีพบว่าเป็นความบกพร่องทางด้านซอฟท์แวร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับลูกค้า
*Software update ฟรี!! ตลอดอายุการใช้งาน

การให้บริการเครื่องนอกเงื่อนไขการประกัน

กรณีเครื่องอยู่นอกเงื่อนไขการประกันเช่นจอแตกฝาหน้าชำรุดเครื่องโดนนํ้าศูนย์ฯ จะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายให้โดยคิดค่าอุปกรณ์ที่เปลี่ยน ทั้งนี้ศูนย์ฯจะทำการเสนอราคาไปยังลูกค้าก่อน ทำการซ่อมทุกครั้ง
*อะไหล่นอกประกัน รับประกัน 3 เดือนหลังจากทำการเปลี่ยนอะไหล่