#ภาคกลาง#

1) นครปฐม
505 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034-1579912
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.

2) กาญจนบุรี
บริษัท กนกกาญจน์ Department Store จำกัด (ตรงข้ามร้านแว่นท็อปเจริญ) 15 ซอย 3 ถนนอู่ทอง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร. 034 910 217
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

3) นครสวรรค์
1351/6 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 056 000 693
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 – 18.00 น.

4) อยุธยา
333/30 หมู่ 1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035 953 131
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 09.00 – 18.00 น.

*หมายเหตุ*

- เวลาในการให้บริการของแต่ละศูนย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จึงควรโทรสอบถามก่อนเดินทางเข้ารับบริการ

# เงื่อนไขการรับประกัน #

 • ตัวเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่อยู่ในกล่อง จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 • ระยะเวลารับประกันตัวเครื่องโทรศัพท์ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
 • ระยะเวลารับประกันอุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่รับประกัน 6 เดือน, อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่อยู่ในกล่องรับประกัน 6 เดือนโดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
 • กรณีลูกค้าไม่มีหลักฐานการซื้อทางศูนย์ฯ จะยึดระยะการรับประกันจากวันที่ผลิตเป็นหลัก
 • อุปกรณ์เสริมที่ซื้อแยกออกมาจากตัวกล่อง เช่นหูฟัง สายUSB เป็นต้น รับประกัน 3 เดือน

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 • ความเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่นอกเหนือไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือ
 • ความเสียหายเนื่องจากการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆโดยไม่ได้รับความความเห็นชอบโดยบริษัทฯ
 • ความเสียหายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุการใช้งานผิดประเภทการดัดแปลงซ่อมแซมการแก้ไขการติดตั้งและทดลองใช้อย่างไม่ถูกวิธี
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำอาหารหรือของเหลวหกใส หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
 • ความเสียหายอันเนื่องมากจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว
 • การสึกหรอ รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 • การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 • หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไขลบขีดฆ่า หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

การให้บริการเครื่องในระยะรับประกัน

ศูนย์บริการจะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากความบกพร่องจากการผลิต หรือทำการติดตั้ง/อัพเกรด ซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้าใหม่ ในกรณีพบว่าเป็นความบกพร่องทางด้านซอฟท์แวร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับลูกค้า
*Software update ฟรี!! ตลอดอายุการใช้งาน

การให้บริการเครื่องนอกเงื่อนไขการประกัน

กรณีเครื่องอยู่นอกเงื่อนไขการประกันเช่นจอแตกฝาหน้าชำรุดเครื่องโดนนํ้าศูนย์ฯ จะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายให้โดยคิดค่าอุปกรณ์ที่เปลี่ยน ทั้งนี้ศูนย์ฯจะทำการเสนอราคาไปยังลูกค้าก่อน ทำการซ่อมทุกครั้ง
*อะไหล่นอกประกัน รับประกัน 3 เดือนหลังจากทำการเปลี่ยนอะไหล่